bild-banner-hemsidany.jpg
   

Föreläsning!

Peter Andersson, författare till boken "Hur du utvecklar ditt ledarskap i skolan", föreläser om hur du får dina medarbetare att jobba kollegialt utifrån tydliga mål och en långsiktig vision. Peter beskriver hur man får en lärare  att bli delaktig och därmed prestera optimalt i sitt  arbete för elevernas lärande.

Han förstår vikten av ett gott arbetsklimat där alla kan känna sig trygga och på så sätt prestera maximalt.

 

 

Den stora utmaningen handlar om motivationens roll för att skapa framgångsrika skolorganisationer. Hur kan lärarens motivation fokuseras och skapa synergier i syfte att bygga organisationer som präglas av kollegialt lärande, samarbete och planering.

 

Peter Andersson har förutom sin lärarutbildning bl.a. studerat beteendevetenskap, didaktik och kulturförmedling.

Under sina 33 år i skolan har han suttit i

skolutvecklingsgrupper, varit aktiv fotbollstränare.

Peter föreläser idag om skolutveckling och sitter i styrelsen för Quadriceps, en stiftelse som arbetar med värdegrundsfrågor inom skolan.

Referens

Rektor, Eva-Lotta Magnusson

Norrskolan, Uddevalla

0522-650153

 

Ingela Haglund-Hansson

Utredare, barn och utbildning

0522 696558

Rektor, Yvonne I. Andersson

Kungsmarksskolan

Telefon: 0524-182 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

© Copyright. Alla rättigheter reserverade. | Kunskapsfyren