bild-banner-hemsidany.jpg
   

       spraaklek-ny-aug-2-7.png

Språklekar som får alla att prata

Kortspelet tränar språket muntligt med verb som utgångspunkt. Det kan användas på alla kunskapsnivåer och med olika spel för att "sätta" kunskapen genom att praktisera den. Spelet leker in såväl begreppet som förståelsen, främjar korrekt språk och utvecklar språkstrategier för att uttrycka sig. Tävlingsmomentet får alla att våga utan att tveka och bidrar till glädje och trivsel. Det lämpar sig som introduktion, ett avbrott i en lång lektion eller som repetition. Kartongen innehåller kortlek och handledning till 12 spel på olika färdighetsnivåer. Spelet finns med svenska, tyska, franska, spanska eller engelska verb.

Läs mer

      Spel:

      Berättelser i olika tempus

      Beskrivningar

      Spå varandra med hjälp av korten

      Översättningsspel

      Skapa historier ihop med andra

      Verbdrillning

Spelen tränar:

Muntlig förmåga

Språkriktighet

Verb

Tempus

Fantasi och kreativitet

Koncentration och förmågan att lyssna

Social samvaro med glädje, skratt och spänning

      Uförlig spelmeny medföljer spelet.

                              

    Verktygslåda i berättarkonst

             för högstadiet & gymnasiet

       I DVD - föreläsningen berättar Joakim Eklund om        vad storytelling är, dess historia och hur den kan        användas. Du kan titta på den själv eller visa den        för eleverna och sedan använda powerpointen        till det avsnitt du valt för lektionen.Till varje lektion          finns ett eller flera uppgiftsförslag att kopiera.

    Läs mer

   

     

 

     

          

   Storytelling-paerm-1-2.jpg

 

© Copyright. Alla rättigheter reserverade. | Kunskapsfyren