bild-banner-hemsidany.jpg
   

                                                                    Webbföreläsning, ADHD är ett vanligt förekommande problem i skolan

     

       _44_dsc_0021_fixad.jpg

Vad innebär det egentligen att ha ADHD och hur ska man arbeta i skolan? Vilka metoder fungerar och vad säger forskningen? ADHD är en förkortning av engelskans ”attention deficit/hyperactivity disorder” vilket brukar översättas med ”uppmärksamhetsstörning med överaktivitet”. Om man har adhd har man så svårt att koncentrera sig, sitta still och hejda sina impulser att det skapar problem i vardagen.

ADHD har mest uppmärksammats hos barn, men finns också hos ungdomar och vuxna. ​

Denna webbföreläsning vänder sig till dig som möter barn/ungdomar med ADHD i skolan.

 

        mats-j.jpg

 

            

              Se en del av filmen:

      Mats Jonnson " åtgärder"

Överläkare Mats Johnson, vid Barnneuropsykiatri på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, ger en översikt över symtombild vid AD/HD Hur påverkar det vardagen i skola, arbete och fritid?

Vad visar forskningen om orsaksfaktorer och vilket stöd och vilken behandling ger bäst funktion och livskvalitet?

Mats Johnson möter många barn med ADHD. Genom en tidig diagnos ges de bättre förutsättningar att klara skola och ett normalt liv.

– Ofta får barnen höra att de kan bara de vill. Men så enkelt är det inte, förklarar han.

– Ett barn med ADHD kan inte skärma av omgivningen och de har svårt att sortera intryck. De tappar lätt fokus och klarar inte att planera eller organisera sin tillvaro.

Mats Johnson berättar att de här barnen ofta glömmer saker. De kommer inte heller ihåg att ta med sig det de ska.

– Med rätt behandling och anpassad omgivning kan de här barnen klara sig bra, konstaterar han.

Prof. Bo Söderpalm ser ADHD som ett livshotande ”handikapp” om det inte behandlas. Ett tema som återkommer under hans föreläsning på temat ADHD och beroende.

Så många som 50 procent av dem med ADHD har någon form av beroendeproblematik. Vanligast är alkohol men också amfetamin. Bo Söderpalm menar att de flesta amfetaminister förmodligen har ADHD. Men även missbruk med cannabis, bensodiazepiner och opiater förekommer.

Bo Söderpalm började sin bana med att forska om ångest men är idag specialiserad på alkohol och forskar om ett nytt läkemedel för att behandla alkoholism.

En stor del av beroendeenhetens patienter har ADHD. Enligt beroendeenhetens egen undersökning uppvisar ungefär 43 procent av patienterna tydliga ADHD-symptom.

 

                                           Föreläsningen tar knappt 2 timmar att se och diskussionen c:a 1 tim

                                           Kostnad 50 – 100 kr/person beroende på antal och visningssätt.

                                           Fler än 100 personer, fråga efter offert.

                         Om våra referenser

                         Vi lämnar gärna referenser angående ADHD-föreläsningen. Kontakta oss, så berättar vi mer.

                         Karin: 0702 719780

 

dsc_0008_fixad.jpg

 

© Copyright. Alla rättigheter reserverade. | Kunskapsfyren