bild-banner-hemsidany.jpg
   

 

      Spel:

      Berättelser i olika tempus

      Beskrivningar

      Parvis spåövning

      Dramaövning

      Översättningsspel

      Gemensamt historieskapande

      Analysövningar

      Verbdrillning

spraaklek-ny-aug.png

Språkleken

​tränar språket muntligt med verb som utgångspunkt.

Det finns 12 olika spel att välja mellan för olika nivåer.

Det kan användas på olika kunskapsnivåer och på olika vis för att "sätta" språket genom att praktisera det.

Spelen leker in såväl känsla för tempus som formriktighet och utvecklar språkstrategier för att uttrycka sig. Spelmomentet får alla att våga utan att tveka och bidrar till glädje, respekt och trivsel i klassrummet.

Den svenska kortleken med handledning till 12 spel riktar sig främst till SFI, SV2 och åk 4-7 för att bygga upp språkriktighet på ett lustfyllt sätt. Den innehåller 110 verb/samtalskort uppdelade på två kortlekar; verb från grupp 1,2,3 i den ena och verb från grupp 4 och den oregelbundna gruppen. Räcker till 22 pers.

SVKO-01 - svensk språklek

240 kr exkl.moms

Den engelska kortleken innehåller 110 oregelbundna verb med handledning till spel på olika nivåer fr.o.m.år 6. Räcker till 22 pers.
ENKO-01 - Engelsk språklek
240 kr exkl. moms

 

Den tyska kortleken innehåller 55 starka verb med handledning till spel på olika nivåer fr.o.m. år 8. Räcker till 11 pers.
TYKO-01 - Tysk språklek
139 kr exkl. moms

 

Den franska kortleken innehåller de vanligaste 55 verben och handledning till spel på olika nivåer fr. o.m. år 8. Räcker till 11 pers.

FRKO-02 - Fransk språklek

139 kr exkl. moms

 

Den spanska kortleken innehåller de vanligaste 55 verben med handledning till spel på olika nivåer fr.o.m. år 8. Räcker till 11 pers.

SPKO-01 - Spansk språklek

139 kr exkl. moms

 

© Copyright. Alla rättigheter reserverade. | Kunskapsfyren