bild-banner-hemsidany.jpg
   
 

 

Digital föreläsning och ett tillhörande arbetsmaterial om storytelling och varumärkesbyggande.

DSC_0466-4.JPG

Målet med Storytelling som fortbildning är att alla ska känna sig delaktiga i företaget  och stolta över det. Därigenom skapas ett framgångsrikt och livskraftigt varumärke.För att få ett hållbart team krävs god kommunikation, förtroende, öppenhet och respekt för varandra både som personer och medarbetare.

Det goda samtalet måste vara i fokus för att vi ska upptäcka varandras funktioner, åsikter och idéer både bland medarbetarna och hos chefen. Mellan chef och arbetstagare är det viktigt att fånga upp medarbetarnas idéer och utvecklingspotential – något som kommer hela företaget till godo.

_31_img_8342.jpg

Materialet är tänkt som en hjälp för att göra er medvetna om hur viktiga alla på företaget är när det gäller att skapa engagemang och hitta gemensamma värderingar. Alla har sin roll i den berättelse, som ni gemensamt skapar.När vi vet vad företaget står för och kan identifiera oss med det, blir vi stolta medarbetare. När vi är nöjda med oss själva och vår insats på jobbet, utstrålar vi harmoni. Kort sagt; vi blir levande reklampelare för företaget. Varumärket stärks, nya kunder strömmar till och de gamla förblir lojala och i slutändan blir det mer ”klirr i kassan”.

Innehåll:

Föreläsningen tar knappt 1 timme att se

Exempel på hur företag och organisationer använder storytelling

Berättelsernas olika funktioner
Konsten att regissera händelser som blir berättelser
Den praktiska processen att hitta,förvalta och sprida berättelser
Berättelser som en del av marknadsföringen
Att skapa ett varumärke

Vad är vår mission och vision

Fortbildningen är uppdelad på sex tillfällen som föreslås äga rum 1 gång/månad för att processen skall komma igång och få näring med jämna mellanrum.Första gången visas föreläsningen och i anslutning till det har ni er första träff. Alla träffarna grundar sig på vad ni vill som företag; er gemensamma vision, och hur ni utför det ni vill; er mission.   

     

Pris: Ring Karin för offert, 0702719780
Bild-039-3.jpg

Föreläsare: Joakim Eklund är en uppskattad och ofta anlitad utbildare och föreläsare inom storytelling, digital marknadsföring och digital utbildning. Vid sidan av föreläsandet arbetar Joakim som copywriter och storyteller på den prisbelönade digitalbyrån Hello There

 

joakim-18.jpg

imagesCAPRISLN.jpg

Referens:

På Mobilis Kapitalförvaltning har vi under en period jobbat mycket med att ta fram en bra varumärkesstrategi. Vi har gjort SWOT-analys, diskuterat värderingar och tagit fram ledord. Men vi har inte riktigt nåt fram till vad vårt budskap är. What’s our Story? Men när vi kom i kontakt med Kunskapsfyren och fick se deras digitala föreläsning om just Storytelling, lossnade det! Efter alla dagars slit med hur vi ska nå ut med vårt budskap flödade kreativiteten och för första gången fick vi en riktig aha-upplevelse över vad vi måste göra. Vi är nu mitt i den mycket spännande processen att jobba fram vår story och hoppas snart ha filat färdigt.

 

Föreläsningen var kanonbra! Intressant, engagerande, informativ och aldrig långtråkig. Ingen av oss tittade på klockan en enda gång under de 51 minuterna. Det faktum att man själv kan avgöra när, var och hur många som ska vara med och titta, är en stor fördel. Vi kan verkligen rekommendera denna föreläsning!

 

Pia Rosengren

Mobilis Kapitalförvaltning AB

 

© Copyright. Alla rättigheter reserverade. | Kunskapsfyren