bild-banner-hemsidany.jpg
   

 

     

 

   

  

  

 

           

 

      

Webbföreläsningar

Att lyckas med skolan

img_8317.jpg

  Läs mer...

Föreläsningen har som mål att visa hur vi kan höja kunskapsresultaten i den svenska skolan.

Det handlar framförallt om att bli medveten om sin egen roll för att stärka det kollegiala samarbetet, utveckla laganda och skapa meningsfullhet.

Vi får ta del av de senaste forskningsresultaten och varför vi har fått dåliga resultat i likvärdighet och kunskapsmätningar. Föreläsningen ger läraren verktyg att lyckas i sin roll som kunskapsförmedlare och utgår från framför allt tre forskningsstudier.

Föreläsningens uppföljningsmaterial bygger de grundpelare som senaste forskningen och skolverket bevisat vara viktigast för en positiv och effektiv kunskapande miljö;

# Kollegial samsyn

# Värdegrund

# Laganda

# Självanalys

 ADHD är ett vanligt förekommande problem i skolan.

Efter 30 år som engagerade lärare, upplever vi att barn med ADHD-problematik i skolan ökar. Vi har sett att mötet med dessa barn ställer höga krav på lärarens kompetens och att kunskap kring funktionsnedsättningen ofta saknas. Därför vill vi erbjuda en webföreläsning om ADHD för att så många som möjligt skall ta del av den.

Syftet med vår webbföreläsning är att ge förutsättningar och vektyg som är betydelsefulla när skolan utformar stöd till elever med ADHD-problematik. Dessa förutsättningar utgörs av skolans lärandemiljö, samverkan mellan hem och skola, kompetens på alla nivåer och arbetet med åtgärdsprogram för dessa elever. Alla lärare kommer många gånger under sitt yrkesliv att möta en elev med funktionsnedsättningen ADHD. Därför är det viktigt att läraren har goda kunskaper och strategier för hur han/hon kan arbeta med dessa barn.

Vi har redigerat våra webbföreläsningar så att de inte bara skall fungera pedagogiskt och tekniskt utan innehåller dessutom arbetsmatrial för en diskussion.     Läs mer...

_dsc_0048.jpg

Om våra referenser

Vi lämnar gärna referenser angående ADHD-föreläsningen. Kontakta oss, så berättar vi mer.    

 

img_8342.jpg

Värdegrund

Berättandet har i alla tider varit en grund i det mänskliga samspelet. Det skapar gemenskap och förståelse.Storytelling handlar om vilka vi är, vad vi lovar och vart vi är på väg. Berättandet är vår story! Den handlar om hur viktig varje enskild medarbetare är för att skapa bilden av vårt företag, skola och organisationer – att alla medarbetare kan göra skillnad. Att använda storytelling i företag, skola och organisationer handlar om att ta tillvara sina berättelser, eller sin historia.

Vi är stolta över att kunna erbjuda er en intressant digital föreläsning och ett tillhörande genomtänkt arbetsmaterial om storytelling och varumärkesbyggande. Bland annat får ni lära er om vad som bygger ett varumärke, hur era anställda och de berättelser som de sitter på kan användas för att stärka det interna arbetssklimatet och den externa kommunikationen. 

Just förmågan att kommunicera blir allt viktigare för företag – både internt och externt. Priset för dålig kommunikation är högt – medarbetare som säger upp sig, kunder som lämnar för konkurrenter för att inte tala om varumärken som förlorar i trovärdighet

Läs mer... skola                företag

.

Konflikthantering

Små och stora konflikter finns på alla arbetsplatser, varje dag. De berör och är ibland svåra att hantera. Som en del i strategisk konflikthantering erbjuder Kunskapsfyren en digital föreläsning för att ge er kunskap, stöd och verktyg för att göra konflikthantering enkelt.

Om ni blir bra på att lösa konflikter och skapa samarbete kommer ni även att öka er produktivitet och på så sätt bli mer lönsamma!   Läs mer...

 

  

             img_8252_fixad-2.jpg.

 

© Copyright. Alla rättigheter reserverade. | Kunskapsfyren